Hakkımızda

Boğaziçi Teknoloji Koleji

Ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında ve sanayileşmenin en ileri seviyeye ulaşmasında temel unsur olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanlarının bilgi ve becerisinin yüksek olması ekonomik başarının temelidir.

Günümüzdeki hızlı teknolojik değişim nedeniyle Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ile iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur olmasında Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Boğaziçi Teknoloji KolejiKocaeli ili Darıca ilçesinde kurulmuş, 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.

Boğaziçi Teknoloji Koleji eğitime çağdaş yaklaşım modeliyle Türkiye’deki özel okullara kalite ve nitelikte örnek oluşturmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek özümseyen, güçlü akademik ve dinamik kadrosuyla ülkemize aydınlık nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Boğaziçi Teknoloji Koleji, bir takım ruhu içerisinde, iyinin değil en iyinin peşinde; özgün ve heyecanlı bir ortamda, güçlü eğitim sistemimiz ve uzman kadromuzla öğrencilerimizin geleceğini şekillendirmektedir.

Kitlesel başarıyı hedefleyen Boğaziçi Teknoloji Koleji; nitelikli eğitim anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştirmektedir.

Eğitim-öğretim çalışmalarını disiplin ve özveriyle sürdüren Boğaziçi Teknoloji Koleji, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ülke değerlerine sahip çıkan, yenilikçi, üretken ve dünyaya açılabilecek değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Tanıtımı

Elektrik Elektronik Teknolojisinde; elektriği üretme, işletme, dağıtma ve onu en iyi    şekilde emniyetle kullanmak için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılır. Anadolu Teknik Programı uyguladığımız bu bölümü seçecek öğrencilerin iyi derecede matematik, fizik ve kimya bilmesi gerekmektedir.

Kültür derslerinin yanında elektrik tesisatçılığı, pano montörlüğü, elektrik ve elektronik kumanda devreleri ve dijital elektronik ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Bölümümüz de 4 tane atölye ve 2 tane laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar Pano Montörlüğü Atölyesi, Temel Elektrik ve Ölçme Atölyesi, Elektrik Tesisat ve Zayıf Akım Tesisleri Atölyesi, Kumanda Teknikleri Atölyesi ile Teknik Meslek Resim Atölyesi, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarıdır.

Okulumuzun birinci sınıfında başarılı olan öğrenciler, ikinci yıl Anadolu teknik programı elektrik elektronik teknolojisi alanını seçmektedir. Öğrencilerimiz Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalında eğitim görmektedirler. Dal mezunlarının gördükleri meslek derslerinde öğrendikleri bilgiler Türkiye’nin her yerinde iş bulmaları ve çalışmalarını sağlayabilecek niteliktedir.

Bu bölümü bitirenler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının elektrikle ilgili kısımlarında çalışabilir, isterlerse kendilerine ait işyeri açabilirler. Sanayi kuruluşlarının hepsinin elektrikli makineleri için en az bir tane elektrik elektronik teknisyenine ihtiyacı vardır.

Elektrik-Elektronik sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile Elektrik-Elektronik sanayi, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalı

Tanımı : Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek.

Giriş Koşulları

Öğrencilerin 8.sınıfı bitirmiş, sağlık durumu, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olanlar okulumuza kayıt yaptırabilirler.

İstihdam Alanları

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Eğitim-Öğretim Ortamları ve Donanımları

Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.Programın uygulanabilmesi için Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmaktadır.

Eğitimciler

 1. Programın uygulanmasında Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev yapmaktadır.
 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği´ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
 2. Okulda ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenmektedir.
 3. Ayrıca mezun olabilmesi için gerekli olan staj çalışmasını da bitirmesi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

 1. Alan programının toplam eğitim süresi, dört yıl olarak planlanmıştır.
 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, elektrik elektronik firmaları, elektrik-elektronik sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımın yapıldığı yerler ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

Öğrenci Kazanımları

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

 1. Alandaki ortak temek bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
 3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEĞİ ALANLAR

Belgelendirme

Bilim, sanayi ve teknolojinin sürekli geliştiği bir dünyada bireylerin hayal ettikleri meslekte çalışmaları için; yeniliğe açık, girişimci ve yaratıcı olmaları beklenmektedir. Bu yolda amaçlarına ulaşıp, mesleklerinde yetkin bireyler olabilmeleri için öğrencilerimize okulumuzda Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında, Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalında eğitim alma şansı sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz okulu bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma hem de iş yeri açma belgesine sahip olup teknisyenlik ünvanı kazanırlar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz; aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge ve yurt dışı iş başvurularında, eğitim sertifikalarını ve diplomalarını sunma ve açıklama konusunda yardımcı olan EUROPASS Sertifika Eklerine sahip olurlar. Sayısı yüzbinleri geçen lisans mezunlarının işsiz olması, işverenlerin ise meslek lisesi mezunlarını tercih etmesi meslekî ve teknik eğitim kurumlarının önemini ortaya koymaktadır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna ya da lisans programı uygulayan yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
Call Now Button

Kantar Programı Tır Kantarı